Tegenstrijdigheden verzoenen

conflict.png

Wie kent het niet. Een geschil waarvan je denkt: nee joh, je maakt een grap zeker? Je zou er bijna om moeten lachen, mits het niet zo dramatisch zou zijn. De les is (vaak: Wie niet vecht maar vergeeft, heeft het gevecht gewonnen.

Als wij door de bomen het bos niet meer zien

biotop.png

  • Ontbossing

Soms zijn enkele beelden veelzeggender dan duidend woorden. Worden grote problemen ineens tastbaar als je ze op kleine schaal bekijkt. Ontbossing, bijvoorbeeld. Van boom tot boom lijkt niet zo’n heel groot issue. Een boompje meer of minder, daar zal de wereld niet aan ten onder gaan, toch?

De video van de Poolse animator Jola Bańkowska illustreert dat op een prachtige, kalme, trieste en gestileerde wijze.

Protocolfetisjisme – de computer zegt ‘nee’…

In veel bureaucratische organisaties hebben protocollen een werkelijkheid gecreëerd, die er niet is. Door de juridisering van onze samenleving durven leiders, managers en medewerkers van organisaties niet meer aan het protocol voorbij te gaan. Zo schrijft het protocol aan alle deelnemers in een proces voor hoe hun werkelijkheid eruit ziet.

Carol Beer, werkte eerst voor een bank en later voor een reisbureau. Ze moet alles aan haar computer vragen, die blijkbaar steevast ‘nee’ antwoordt (“Computer says no”).

voor sketches - klik plaatje
voor sketches – klik plaatje

In de meeste gevallen creëren protocollen zo hun eigen werkelijkheid, waar professionals zich achter kunnen verschuilen of schijnzekerheden aan ontlenen.

Ik kan mij vreselijk storen aan het gebrek aan reële dan wel professionele oplossingen in plaats van het volgen van het protocol. Zie ook: https://peterpauldoodkorte.wordpress.com/2015/07/04/afwachten-tot-het-mis-gaat-is-laf-en-laag/

De Britse komische televisie- en radioserie Little Britain (BBC) maakte over dit fenomeen een serie korte sketches. De sketches lijken in eerste instantie vooral te draaien om platte humor, maar bij nadere bestudering blijkt dat de sketches vaak slim in elkaar zitten en commentaar leveren op de samenleving.

Het kan natuurlijk anders. Een protocol kan ook gezien worden als leidraad, als afspraak die vrijwel altijd geldt, behalve als een professionele mening anders oordeelt. De volgende regels zouden dan kunnen worden gehanteerd:

  • de professionele mening is altijd leidend, het is fijn als het protocol erop aansluit;
  • als de professional anders oordeelt dan het protocol, dient het protocol in een volgend werkoverleg te worden herzien. Er kan dan:
    • worden besloten het protocol aan te passen conform het nieuwe inzicht;
    • besloten worden dat de professional zijn mening moet herzien en de volgende keer anders moet handelen.

Op deze wijze is het protocol geen werkelijkheid op zich meer, maar de resultante van professionele inzichten. Het gevolg is dat professionals zich meer erkend voelen, protocollen zich vormen naar de werkelijkheid in plaats van andersom, kennis beter wordt gedeeld en de dialoog daarover werkelijk toevoegende waarde oplevert. Zo ook ontstaat een organisch, creatief proces, waarin de professionele werkelijkheid leidend is en het protocol een leidraad.

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht

De Kindervallei - Vlaardingen  (klik op plaatje voor video)
De Kindervallei – Vlaardingen
(klik op plaatje voor video)

Huidige bewoners, nieuwe bewoners en kinderen hebben met elkaar nagedacht over De Kindervallei. Daarbij werd door de projectleiding de PMC-methode gehanteerd.

Projectmatig Creëren (PMC) is een holistische visie op projectmanagement. De methode is gebaseerd op de overtuiging dat projectsucces vooral gebaseerd is op gedeeld commitment van alle betrokkenen bij het project. Het creëren van dit commitment is daarmee een cruciale succesfactor.

Waar traditioneel de focus sterk ligt op de ‘harde’ methodische en beheerskant van een project (de structuur; ‘Het’), werkt Projectmatig Creëren vanuit balans tussen de structuurkant, de leiderschapskant (‘Ik’), de samenwerkingskant (‘Wij’) en de omgevingskant (‘Zij’).

De Kindervallei is het centrale park in De Nieuwe Vogelbuurt (Holy-Vlaardingen). In deze film een uitleg over de plannen van het park.

Kijk ook op http://www.doodkorte.nu en http://www.waterwegwonen.nl voor meer informatie.

Creëer je eigen toekomst, voordat een ander het voor je doet

Het einde van de manager – Een zoektocht naar nieuwe structuren en het bedrijf van de toekomst

De laatste manager -  (klik op plaatje voor documentaire)
De laatste manager – (klik op plaatje voor documentaire)