Zien is meer dan kijken

Zien is wat anders dan kijken. Zien heeft oog voor het geheel. Kijken knipt de wereld in stukjes. Je kijkt vanaf een afstand. Je kijkt naar dingen om ze dichterbij te halen, om ze te onderscheiden en er meer van te weten. Je analyseert en hoe nauwkeuriger dat gebeurt hoe beter je kunt kijken.
Wie ziet is als het ware verliefd, ziet het geheel.

Geloof je mij niet? Kijk dan eens naar deze (briljante) reclamefilm van Skoda…